Skip to content Skip to footer

GeoSystem Hellas

Η Geosystems Hellas αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνικές Τηλεπισκόπησης, Επεξεργασίας εικόνας, καθώς και αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές WebGIS στα πλαίσια εμπορικών και ερευνητικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία συμμετέχει σε δύο εθνικά ερευνητικά με αντικείμενο στον αγροδιατροφικό τομέα: 1)ΑΡΤΕΜΙΣ (Τ1ΕΔΚ-01577) -επεξεργασία δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση της υγείας των δασών καστανιάς στη Θεσσαλία (Συντονιστής Φορέας), 2)Compolive (ΚΡΗΡ3 – 0028773) – υπολογισμός της βιομάζας ελαιόδεντρων από δορυφορικές εικόνες και η δρομολόγηση ειδικού οχήματος για την κομποστοποίηση της.

Ο ρόλος του στο έργο:

Η εταιρία Geosystems Hellas αναλαμβάνει ρόλο Συντονιστή Έργου για την Επιχειρησιακή Ομάδα, αναλαμβάνει η εταιρία GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε. που στο πλαίσιο του έργου παρέχει τεχνογνωσία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πιλοτικής εφαρμογής, την επεξεργασία και την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων.

 

Website φορεα

Οι συμμετέχοντες της GEOSYSTEMS HELLAS IT στην ομάδα του έργου:

Αικατερίνη Μαρία Φωτίου

Αναστάσιος Γιαννούλης

Αντώνιος Μαλάμης

Βασιλική Χαραλαμποπούλου


ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λίγα λόγια για το φορέα:

Το Μ.Φ.Ι. (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το ΥπΑΑΤ) λειτουργεί ως άμεσος και αποτελεσματικός συνεργάτης του ΥπΑΑΤ παρέχοντας επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε όλο το φάσμα της φυτοπροστασίας, φυτοϋγείας και των γεωργικών φαρμάκων και τις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι της ΕΕ. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου έχει κύριους στόχους την ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής, την παραγωγή ανταγωνιστικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με διαδικασίες ασφαλείς για το περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Έχει συμμετοχή σε σχετικό ευρωπαϊκό έργο H2020 Xylella fastidiosa Active Contaimned Through a multidisciplinary- Oriented Research Strategy.

Ο ρόλος του στο έργο:

Ως ερευνητικός οργανισμός, αναλαμβάνει την βιβλιογραφική έρευνα και συμμετέχει στην ερμηνεία και επικύρωση των αποτελεσμάτων ανίχνευσης της μεθόδου.

 

Website φορεα

Οι συμμετέχοντες του Μ.Φ.Ι. στην ομάδα του έργου:

Γεώργιος Παρτσινέβελος

Δέσποινα Καπανταϊδάκη

Δημήτριος Παπαχρήστος

Παναγιώτης Μυλωνάς

Σπυρίδων Αντωνάτος

FUTURE INTELLIGENCE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ

Λίγα λόγια για το φορέα:

Παρέχει πολύ απαιτητικές λύσεις και επιχειρηματικές υπηρεσίες που καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες στους τομείς τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of the things-IoT) ενώ κύριο αντικείμενο της είναι η έρευνα στα μελλοντικά ασύρματα δίκτυα και υπολογιστικές μονάδες (SDN,NFV,FPGAs). Ο Φορέας είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής IoT στην Ελλάδα. Ο στόχος της εταιρείας είναι να οικοδομησει ένα IoT οικοσύστημα το οποίο να μπορεί να επεκταθεί οριζόντια (σε διαφορετικές κάθετες αγορές π.χ.Εξυπνη Γεωργία και Έξυπνη Πόλη) και κάθετα (παρέχοντας επιπλέον λύσεις IoT στην υπόλοιπη αλυσίδα αξίας μιας επιλεγμένης αγοράς π.χ.Αγροδιατροφή). Οι τρέχουσες-με το κλειδί στο χέρι-λύσεις για την Έξυπνη Γεωργία περιλαμβάνουν εγκατάσταση αισθητήρων και ενεργοποιητών στον αγρό (αισθητήρες αέρα, εδάφους, βροχόμετρο, ηλεκτροβάνες, παροχόμετρο) εξ αποστάσεως έλεγχο και διαχείριση από τον αγρότη/συνεταιρισμό και δυνητικό μοίρασμα των δεδομένων τους σε μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από αγρότες, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων κ.ά. με σκοπό την συνεργασία και την καλύτερη γνώση για την γεωργική πρακτική.

Ο ρόλος του στο έργο:

Ως φορέας καινοτομίας, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τελική διαμόρφωση της πλατφόρμας της εφαρμογής, με λειτουργία και σε περιβάλλον κινητών συσκευών και την εν γένει πιλοτική δοκιμή της.

 

Website φορεα

Οι συμμετέχοντες της FUTURE INTELLIGENCE Ε.Π.Ε. στην ομάδα του έργου:

Αναστάσιος Γιαννούλης

Εμμανουήλ – Παναγής Καραδήμος

Θεοχάρης Μωυσιάδης

Μάνος Κουνελάκης

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΟΔΑPLUS ΑΕ

Λίγα λόγια για το φορέα:

Η εταιρία ΕΣΟΔΑPLUS ΑΕ (Εταιρικοί Σύμβουλοι Οργάνωσης Διοίκησης Ανάπτυξης) ιδρύθηκε το 2017, συνενώνοντας την επιστημονική γνώση και τη μακρόχρονη εμπειρία των μελών και των εργαζόμενών της στο χώρο δραστηριότητάς τους.

  • η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελετών οργάνωσης, διοίκησης και αναδιάρθρωσης οικονομικών οργανισμών, σε όλα τα στάδια της Αγροτικοδιατροφικής Αλυσίδας,
  • οι μελέτες και επίβλεψη έργων εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
  • η προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.α.).

Έως σήμερα η εταιρία, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της και έχει ολοκληρώσει έργα στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, αναπτύσσοντας δικτύωση με πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Ο ρόλος του στο έργο:

Ως διαμεσολαβητής και διευκολυντής καινοτομίας, αναλαμβάνει τη διάδοση και την προώθηση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου, τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση των δράσεων και υλικών επικοινωνίας του Σχεδίου.

 

Website φορεα

Οι συμμετέχοντες της ΕΣΟΔΑPLUS Α.Ε. στην ομάδα του έργου:

Αντώνιος Μαλάμης

Συμεών – Χρήστος Πολυχρονάκης